Blijf op de hoogte

Registreer je op de Via PanAm nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en mis niets van ons avontuur.

Gebruikersvoorwaarden

Artikel 1. Voorwerp

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door de site. De gebruiker van de website en van de diensten die aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

Via PanAm vzw behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De aangepaste gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op de site. De nieuwe gebruikersovereenkomst zal met onmiddellijke ingang vanaf datum publicatie van kracht zijn.

Artikel 2. Aansprakelijkheid

Via PanAm vzw besteedt continue zorg en aandacht aan de samenstelling van de inhoud op de website. Via PanAm vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Dit geldt zowel voor informatie die door Via PanAm vzw zelf op de website werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers (leden, bezoekers en adverteerders).

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de website geven geen recht op een financiële compensatie. Via PanAm vzw is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

Via PanAm vzw biedt de website uitdrukkelijk aan “zoals ze is”. Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. Via PanAm vzw kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

Via PanAm vzw is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Via PanAm vzw oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Via PanAm vzw de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Via PanAm vzw en de eigenaars van deze sites.

De informatie op de website wordt periodiek gewijzigd. Via PanAm vzw behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

Artikel 3. Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de website verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen,…) eigendom zijn en blijven van Via PanAm vzw. Niets van de website mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Via PanAm vzw. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de website in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door een browser.

Artikel 4. Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Via PanAm vzw respecteert je on line privacy en doet al het mogelijke om jouw privacy in relatie tot je gebruik van onze website te beschermen. Je kan onze website bezoeken zonder ook maar één persoonsgegeven te leveren. Om bepaalde diensten te kunnen leveren, die op onze website worden aangeboden, moet Via PanAm vzw evenwel kunnen beschikken over sommige persoonsgegevens. Onder meer wanneer je intekent op een nieuwsbrief om geïnformeerd te blijven over ons project, ga je ermee akkoord dat Via PanAm vzw de persoonsgegevens die je overmaakt verzamelt en registreert. Dan duiden wij aan welke informatie voor ons noodzakelijk is om de desbetreffende dienst goed te kunnen uitvoeren. Via PanAm vzw zal je gegevens gebruiken om jou in de eerste plaats de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren en om je verder op de hoogte te houden over haar project, en eventueel voor statistische en direct marketing doeleinden.

Via PanAm vzw treedt op als verantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld en kan de verwerking ervan opdragen aan verwerkers. Daarbij neemt Via PanAm vzw de nodige maatregelen om de veiligheid van de verwerking te waarborgen. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kun je ons steeds om toegang tot persoonsgegevens die op jou betrekking hebben verzoeken om ze te controleren en ons vragen om ze te verbeteren en bij te werken. Dit kan op eenvoudig verzoek verstuurd worden naar het emailadres info@viapanam.be. Via PanAm vzw verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de website verder op punt te stellen. Via PanAm vzw maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’ (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden) om het gebruik van de website te verbeteren.

Wijzigingen aan de Via PanAm vzw Gebruikersvoorwaarden zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website.

Artikel 5. Bewijs en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Artikel 6. Cookies

Door deze website te bezoeken, gaat u er automatisch mee akkoord dat Via PanAm vzw cookies op uw pc installeert waarmee zij informatie kan verzamelen over de manier waarop u deze website gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat in uw pc wordt geplaatst en beheerd door de website die het cookie heeft geïnstalleerd. Cookies maken het mogelijk uw pc onmiddellijk te herkennen bij uw volgende bezoek aan dezelfde website. Dankzij het gebruik van cookies kan de website tijdelijk informatie opslaan met betrekking tot de bezoekers van deze website en hun bezoeken. Per bezoek kunnen verschillende soorten cookies worden gebruikt.

Het gebruik van cookies is beperkt tot de volgende doelstellingen: het gebruik van de website verbeteren. De manier analyseren waarop de bezoekers de website gebruiken. De cookie registreert in geen geval welke informatie een individuele bezoeker gebruikt of afdrukt. Het doel bestaat erin statistische informatie te verzamelen om de werking van de website te kunnen optimaliseren. Via de parameters van je browser kan je cookies weigeren en aldus hun installatie op je harde schijf voorkomen. In dit geval kan Via PanAm vzw de optimale werking van de website niet onder alle omstandigheden garanderen.

Artikel 7. Online Doneren

Overmaking van de donatie gebeurt elektronisch via het systeem van Mollie. Op de overmaking zijn tevens de algemene voorwaarden van Mollie van toepassing en de overige artikels van de algemene voorwaarden van Via PanAm vzw. Via PanAm vzw is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en / of fouten die optreden bij de overmaking van gelden. In geval zich problemen voordoen dient u contact op te nemen met jouw bank en/of Mollie . Opgegeven bedragen zijn eenmalig, er is derhalve in geen geval sprake van een periodieke overschrijving. Wel kan men zo vaak doneren als men wil. Men dient dan voor iedere donatie opnieuw het donatieformulier in te vullen. De ontvangen gelden kunnen enkel gebruikt worden voor het opgegeven doel.

Via PanAm vzw richt zich via de online donatie enkel op het innen van donaties ter verwezenlijking van haar doelstellingen en geeft geen enkele garantie voor te bereiken resultaten.

De gegevens die nodig zijn in het kader van de verwerking van een donatie worden enkel door Via PanAm vzw gebruikt. De donateur stemt in met dit gebruik door Via PanAm vzw door acceptatie van deze voorwaarden. De gegevens van een donateur zullen door Via PanAm vzw niet aan derden worden verstrekt. Voor het overmaken van een donatie aan Via PanAm vzw geldt een minimum leeftijd van 18 jaar. Personen die jonger zijn dan 18 jaar, mogen alleen een donatie overmaken met toestemming van de ouder of voogd.

Laatste update: 25 april 2016.

Het goede doel To Walk Again
0
2
2
0
0
0
Ik wil steunen
Let's connect Via PanAm Facebook Via PanAm Instagram Via PanAm Youtube Via PanAm Strava
We zitten momenteel in:
Ushuaia, AR (0 KM)